Công thức tính lưu lượng nước – Hướng dẫn và ví dụ thực tế

Công thức tính lưu lượng nước là một khía cạnh quan trọng trong việc đánh giá và tính toán lượng nước chảy qua các hệ thống ống và máy bơm. Hiểu rõ công thức này giúp chúng ta đưa ra các ước lượng chính xác và đáng tin cậy về lưu lượng nước hơn. Cùng Havico tìm hiểu về cách tính lưu lượng nước qua ví dụ thực tế nhé!

   Công thức tính lưu lượng nước

Cách tính lưu lượng nước

Lưu lượng nước là gì

Trước khi chúng ta khám phá các công thức tính toán lưu lượng nước, hãy hiểu rõ khái niệm lưu lượng nước. Lưu lượng nước đề cập đến khối lượng hoặc thể tích của nước di chuyển qua một đường ống, kênh, hay một hệ thống dẫn nước trong một đơn vị thời gian.

Đây là một yếu tố quan trọng trong ngành nước và môi trường, và việc tính toán lưu lượng nước đóng vai trò quan trọng trong thiết kế và quản lý các hệ thống cấp nước, thoát nước, và xử lý nước thải.

Cách tính lưu lượng nước qua ống tròn

Để tính toán lưu lượng nước qua ống tròn, chúng ta sử dụng công thức cơ bản dựa trên đường kính ống và vận tốc dòng chảy. Cụ thể:

Công thức tính lưu lượng nước cơ bản

Để tính lưu lượng nước qua ống tròn, chúng ta có thể sử dụng công thức Manning, một công thức phổ biến trong ngành nước và môi trường. Công thức này dựa trên diện tích mặt cắt ngang của ống, bán kính, độ dốc và hệ số Manning. Tính lưu lượng nước qua ống tròn theo công thức sau:

Q = A*v

Trong đó:

 • Q là lưu lượng dòng chảy.
 • A là tiết diện mặt ngang của ống.
 • v là vận tốc (tốc độ dòng chảy).

Để tính toán lưu lượng dòng chảy trong ống tròn, ta cần biết diện tích tiết diện của ống và vận tốc dòng chảy. Diện tích tiết diện của ống tròn được tính bằng công thức A = π * r², trong đó r là bán kính của ống.

Vận tốc dòng chảy trong ống tròn được tính bằng công thức v = √(2gh), trong đó g là gia tốc trọng trường (có giá trị khoảng 9.81 m/s²) và h là chiều cao của cột nước.

Công thức tính lưu lượng nước cơ bản

Công thức tính lượng nước cơ bản

Ví dụ thực tiễn

Giả sử chúng ta có một ống tròn có bán kính r = 0.5 m và chiều cao của cột nước là h = 2 m. Áp dụng công thức tính lưu lượng dòng chảy, ta có:

 • Diện tích tiết diện của ống: A = π * r² = 3.14 * (0.5)^2 = 0.785 m².
 • Vận tốc dòng chảy: v = √(2gh) = √(2 * 9.81 * 2) = √(39.24) ≈ 6.26 m/s.

Tiếp theo, ta sử dụng công thức lưu lượng dòng chảy:

Q = A * v = 0.785 * 6.26 ≈ 4.91 m³/s.

Với các giá trị đường kính ống, chiều cao của cột nước và các thông số khác nhau, chúng ta có thể tính toán lưu lượng dòng chảy nước qua ống tròn. Ví dụ trên chỉ là một trường hợp cụ thể. Trong thực tế, các giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của hệ thống đường ống.

Tính lưu lượng nước theo thủy lực

Tính toán lưu lượng nước theo thủy lực là một phương pháp khác để xác định lượng dòng chảy nước trong hệ thống. Công thức dựa trên cân bằng áp suất và độ cao của nước trong ống. Công thức tính lưu lượng nước chảy theo thủy lực:

QTT = QVC + α x QDD (l/s)

Trong đó:

 • QTT là lưu lượng nước chảy bên trong ống.
 • α là hệ số phân bố lưu lượng dọc đường ống, thường được gán giá trị α = 0.5 (với Q ở đoạn đầu ống là lớn nhất và Q ở cuối ống là 0).
 • QDD là lưu lượng dọc đường của phân đoạn ống đang xem xét (đơn vị tính l/s).

Ví dụ thực tiễn

Giả sử chúng ta có một hệ thống ống nước gồm hai phân đoạn: phân đoạn 1 có lưu lượng dọc đường QDD1 = 10 l/s và phân đoạn 2 có lưu lượng dọc đường QDD2 = 5 l/s.

Với hệ số phân bố lưu lượng α = 0.5, ta áp dụng công thức tính lưu lượng dòng chảy:

QTT = QVC + α x QDD

Ở đoạn đầu ống (Q ở đoạn đầu ống là lớn nhất và Q ở cuối ống là 0), ta có QVC = 0. Vì vậy, lưu lượng nước chảy bên trong ống ở phân đoạn 1 là:

QTT1 = 0 + 0.5 x 10 = 5 l/s

Ở phân đoạn 2 (Q ở cuối ống là 0), ta có QVC = QTT1 = 5 l/s. Vì vậy, lưu lượng nước chảy bên trong ống ở phân đoạn 2 là:

QTT2 = 5 + 0.5 x 5 = 7.5 l/s

Tính lưu lượng nước theo thủy lực

Tính lưu lượng nước theo thủy lực

Công thức tính lưu lượng nước của máy bơm

Khi sử dụng máy bơm để cung cấp nước, công thức tính toán lưu lượng nước trong đường ống sẽ khác so với trường hợp không sử dụng máy bơm. Đối với máy bơm, ta có thể sử dụng công thức sau:

Q = V * n

Trong đó:

 • Q là lưu lượng nước (m³/s).
 • V là tốc độ dòng chảy nước (m/s).
 • n là diện tích mặt cắt ngang của ống (m²).

Ví dụ thực tiễn

Hãy xem xét một ví dụ thực tế để minh họa cách tính lưu lượng nước của máy bơm. Giả sử máy bơm có tốc độ dòng chảy nước V = 1.5 m/s và diện tích mặt cắt ngang của ống nối với máy bơm là 0.1 m². Áp suất nước được cung cấp bởi máy bơm có thể được tính bằng công thức:

Q = 1.5 * 0.1

Với các giá trị được cung cấp, ta có thể tính được lưu lượng nước mà máy bơm cung cấp.

Xem thêm về máy bơm bể bơi tại: https://havico.vn/thiet-bi-be-boi/may-bom-be-boi/

Công thức tính lưu lượng nước theo áp suất

Công thức tính toán lưu lượng nước máy bơm

Công thức tính lưu lượng nước theo áp suất

Một phương pháp khác để tính lưu lượng nước là sử dụng công thức tính toán lưu lượng nước trong ống theo áp suất. Công thức này dựa trên quan hệ giữa áp suất và lưu lượng nước trong hệ thống:

Q = A * căn bậc 2(2 * (P – P0) / ρ)

Trong đó:

 • Q là lưu lượng nước (m³/s).
 • A là diện tích mặt cắt ngang của ống (m²).
 • P là áp suất nước trong hệ thống (Pa).
 • P0 là áp suất quy định (Pa).
 • ρ là khối lượng riêng của nước (kg/m³).

Ví dụ thực tiễn

Hãy xem xét một ví dụ thực tế để minh họa cách tính lưu lượng nước theo áp suất. Giả sử chúng ta có một hệ thống nước với áp suất P = 150 kPa và chúng ta muốn tính lưu lượng nước trong hệ thống này.

Thay thế các giá trị vào công thức trên, ta có thể tính được lưu lượng nước theo áp suất.

Lưu ý khi tính toán lượng dòng chảy trong ống tròn

Khi tính toán lượng dòng chảy trong ống tròn, có một số điểm cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác của kết quả:

 • Đo lường chính xác các thông số như bán kính, độ dốc, áp suất và diện tích mặt cắt ngang của ống. Sử dụng công cụ đo lường để có kết quả chính xác.
 • Hệ số Manning (n) phản ánh độ mờ của bề mặt ống. Việc xác định đúng hệ số Manning sao cho đúng là điều rất quan trọng để tính toán lượng dòng chảy trong ống tròn.
 • Trong quá trình tính toán lượng dòng chảy, cần chắc chắn rằng các đơn vị được sử dụng đồng nhất và chính xác. Điều này bao gồm kiểm tra và xác minh đơn vị cho các thông số như bán kính, độ dốc, áp suất, diện tích và lưu lượng nước.
 • Trong quá trình tính toán, cần sử dụng công thức và biểu đồ thích hợp để đạt được kết quả chính xác. Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng công thức phù hợp với tình huống và sử dụng biểu đồ hoặc bảng tra cứu đúng để tìm giá trị cần thiết.
 • Sau khi hoàn thành tính toán, nên kiểm tra lại kết quả để đảm bảo tính chính xác và logic. So sánh kết quả với các giả định ban đầu và đối chiếu với các tài liệu tham khảo để xác nhận tính hợp lý.

Bảng tra lưu lượng dòng chảy qua ống tròn

Dưới đây là một bảng tra lưu lượng dòng chảy qua ống tròn để giúp bạn tham khảo và xác định lưu lượng nước thông qua các giá trị bán kính và độ dốc khác nhau:

Bán kính (m) Độ dốc (%) Lưu lượng (m³/s)
0.1 0.5 0.006
0.2 1 0.025
0.3 2 0.072
0.4 3 0.145
0.5 4 0.251

Bảng tra lưu lượng lượng dòng chảy qua ống tròn

Bảng tra lưu lượng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lưu lượng nước thông qua các ống tròn với bán kính và độ dốc khác nhau. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác hơn và đáng tin cậy, cần sử dụng các công thức và phương pháp tính toán chi tiết hơn dựa trên các thông số cụ thể của hệ thống.

Lưu ý rằng các công thức và phương pháp tính toán lưu lượng nước trong ống tròn có thể phức tạp và yêu cầu kiến thức chuyên sâu về thủy văn học và động lực học chất lưu. Trong trường hợp cần tính toán chính xác, nên chọn các đơn vị uy tín để được tư vấn từ các chuyên gia hoặc sử dụng các công cụ và phần mềm tính toán phù hợp.

Tóm lại, tính toán lượng dòng chảy bằng công thức tính lưu lượng nước là quan trọng trong ứng dụng thực tế. Bằng cách áp dụng các công thức, phương pháp tính toán và kiến thức chuyên sâu, bạn có thể xác định lưu lượng nước một cách chính xác và hiệu quả. Liên hệ ngay Havico để được tư vấn kỹ càng hơn bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *