Ống xuyên thành ngắn EM2828C

Liên hệ

Mặt ngoài có đường kính Ø90mm
Dài 150mm
Đường kính miệng phun Ø27mm
Đường kính gắn ống Ø60mm có ren
Lưu lượng 69 Lít/phút